Inicio Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia cofinanciados polo FSE

Cursos subvencionados pola Dirección Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia cofinanciados polo FSE


Curso de Atención Sociosanitaria a persoas dependentes en institucións sociais

Curso de Axudante de Cociña Profesional

Curso de Corte e confección-maquinista industrial

Curso de Axudante de Pastelería profesional

——

Estratexia de Inclusión Social de Galicia (2014-2020)

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FSE Galicia 2014-2020

Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social

O FSE invirte no teu futuro

Resumo de indicadores de execución e resultado:

Todos os participantes remataron os cursos como profesionais cualificados e un número importante acadaron un contrato laboral

×